BIBLIOTEKSUTVECKLING

Inom området biblioteksutveckling med särskilt fokus på skolbibliotek, barnverksamhet på folkbibliotek och det fysiska rummet diskuterar jag gärna vidare kring framtida projekt och samarbeten. För att starta dialog, maila gärna till: elin@seriost.se

 

Tidigare har jag arbetat som skolbibliotekarie i Marks kommun och arbetat övergripande på kommunens skolor med fokus på läs- och skrivfrämjande insatser för lågstadiets åldrar. I Marks kommun arbetade jag även med att utveckla tillgängligheten i kommunens bibliotekslokaler på skol- och folkbibliotek med Barnkonventionen som utgångspunkt. Jag var även med i ett förändringsarbete för att se över organisationen för alla skolbibliotek i kommunen, hur verksamhet och arbetssätt kunde utvecklas.

Från hösten 2020 arbetar jag i projektet "Alla barns bibliotek" där jag är en av två projektledare. Mitt fokusområde i projektet är att med barns inflytande och delaktighet öka den fysiska och kognitiva tillgängligheten i folkbibliotekens rum.

Jag skriver även på en bok som har fokus på rummets betydelse för framgångsrik litteraturförmedling i skolbibliotek, boken har arbetstiteln "Jag läser bara böcker jag når".