SKRIVARKURSER & SKRIVHANDLEDNING
SKRIVARKURSER – på gång!

Skrivarkurserna som planeras med fysiska träffar har ett begränsat antal platser för att vi ska kunna hålla avstånd om det är så att tillvaron då ser sådan ut att vi kan ses om vi håller avstånd. Om det inte går, då kommer jag tänka om. Men jag planerar för och hoppas att vi kan ses.​

SKRIVHANDLEDNING

Som skrivhandledare läser jag din text och lämnar, muntligt eller skriftligt, respons kring textens innehåll, form, struktur, språk och gestaltning. Jag speglar handlingen, lyfter textens guldkorn och visar på konkreta utvecklingsmöjligheter med exempel direkt från din text.

 

Skrivhandledningens mål är alltid att utveckla och stärka både texten och dig som skribent.

En skrivhandledning kan ske på en redan skriven text eller på en där du är mitt i skrivprocessen. Jag skrivhandleder prosa och självbiografiska texter.

 

Är du intresserad av skrivhandledning? Maila mig några rader där du berättar om ditt skrivande så pratar vi förutsättningslöst vidare och jag lämnar förslag på praktiskt upplägg och kostnad.

Mönster-sidfot_transp.png